schüsslerzouten

schüsslerzouten

Tijdens het consult hoor ik wat de klachten zijn. Ik adviseer daarna ook vaak een combinatie van verschillende nummers schüsslerzouten tegen chronische klachten.

Wat zijn schüsslerzouten?

Schüsslerzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Er zijn 27 celzouten, die belangrijk zijn voor het functioneren en de bouw van het lichaam. De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Het zijn verwreven mineralen (1/6, 1/12) die niet gepotentieerd (geschud) zijn. Het zijn verkleinde mineralen. Hierdoor zijn ze wezenlijk verschillend van homeopatische geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam.

Dr. Heinrich Schüßler de grondlegger van de celzouttherapie was een homeopathisch arts die zocht naar een eenvoudige geneeswijze. Hij ontdekte dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. De eerste 12 minerale Schüssler celzouten, zijn de celzouten waar Schüssler destijds mee gewerkt heeft. Ondertussen zijn hier nog eens 15 aanvullende celzouten aan deze reeks toegevoegd.

De mineraalzouten in de Schüssler celzouten zijn zo verkleind door de verwrijving, dat ze als ion vorm voorkomen en makkelijk door uiterst kleine openingen in de celwand heen kunnen en het lichaam ze in de cellen kan opnemen. De verkleining maakt het gelijktijdig bijna onmogelijk om teveel van deze stoffen in te nemen. Of men moet kilo’s melksuiker tabletten op een dag kunnen verorberen. Ter indicatie in een fles mineraalwater zit grofweg 1 gram mineraalzouten. Om deze hoeveelheid via melksuiker tabletten binnen te krijgen moet men 1000 kg aan celzout tabletten verorberen. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit en vorm.

Geconcentreerde grofstoffelijke mineralen, die geconcentreerd ingenomen worden, kunnen voor het organisme een belasting vormen. Zoals bijvoorbeeld de gebruikelijke calcium-, magnesium- of ijzersupplementen die je overal kunt kopen. De kans is groot dat het lichaam de stoffen niet goed kan opnemen, verwerken en/of uitscheiden. Als deze supplementen te lang worden ingenomen of te hoog gedoseerd worden kan dit leiden tot ongewenste bijwerkingen. In zo’n geval kunnen de stoffen in het lichaam worden afgezet, bijvoorbeeld in de vorm van nierstenen.

Een tekort aan mineraalzouten buiten de cel, die meestal ontstaat door een ongezonde manier van leven, kan niet door Schüßler-celzouten aangevuld worden. In plaats hiervan moet men zijn/haar levenswijze aanpassen. Voeding, rust en een evenwichtige levensinstelling zijn belangrijke aandachtspunten.

Meer informatie kunt u vinden op www.celzouten.com