orthomoleculair geneeskunde vergoeding door zorgverzekeraars

vergoeding door zorgverzekeraars

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor de complementaire geneeskunde komt u, afhankelijk van de afgesloten polis, in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding.

De verzekeraar stelt als voorwaarde voor vergoeding dat de natuurgeneeskundig therapeut aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging. 

De factuur van het consult heeft geen gevolgen voor het eigen risico van de basisverzekering.

mijn gegevens

Ik ben lid van de erkende beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde)

lidmaatschapsnummer – LT 795
KvK nummer – 57021589

over de MBOG

De MBOG stelt eisen aan het kwaliteitsniveau van haar leden. Zo kunnen artsen, therapeuten met een BIG-registratie en therapeuten met een HBO opleiding binnen de verzorgende sector, op de overzichten worden vermeld na het volgen van een door de MBOG erkende orthomoleculaire opleiding(en). De leden zijn verplicht hun kennis op peil te houden door het volgen van nascholingscursussen. De kwaliteit hiervan wordt door de MBOG bewaakt, en leden mogen handelen binnen de kaders van de eigen beroepscodes.

De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, SCAG.

De SCAG draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtenregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen.