Vergoeding

Vergoeding door de zorgverzekeraars
 
Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor de complementaire geneeskunde komt u, afhankelijk van de afgesloten polis, in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding. 
De verzekeraar stelt als voorwaarde voor vergoeding dat de natuurgeneeskundig therapeut aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging. 

De factuur van het consult heeft geen gevolgen voor het eigen risico van de basisverzekering.
 
 Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen

Mijn gegevens: Ik ben lid van de erkende beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) lidmaatschapsnummer LT 795.
KvK#57021589 
 
De MBOG stelt eisen aan het kwaliteitsniveau van haar leden.
Zo kunnen artsen, therapeuten met een BIG-registratie en therapeuten met een HBO opleiding binnen de verzorgende sector, op de overzichten worden vermeld na het volgen van een door de MBOG erkende orthomoleculaire opleiding(en).
De leden zijn verplicht hun kennis op peil te houden door het volgen van nascholingscursussen.
De kwaliteit hiervan wordt door de MBOG bewaakt, en leden mogen handelen binnen de kaders van de eigen beroepscodes. 

 
Afbeelding invoegen
De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, KAB.
De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtenregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. 

"Laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding" 
(Hippocrates 460 - 377 BC)